27-12-2018

Wat gaat er in 2019 veranderen voor jouw hypotheek?

Huiseigenaren met een hypotheek kunnen in 2019 veranderingen merken. De hypotheekrenteaftrek kan bijvoorbeeld lager uitpakken. Voor sommige mensen is dit flink merkbaar in de portemonnee.

De betaalde hypotheekrente is aftrekbaar van het inkomen. Dit fiscaal voordeel zakt door het aflossen op de hypotheek, maar daar blijft het niet bij. Ook door fiscale veranderingen krijg je in 2019 mogelijk minder terug van de Belastingdienst. Houd ook rekening met een stijgende WOZ-waarde. Op meerdere manieren ga je hier het effect van merken.

Hypotheekrente maximaal aftrekbaar tegen 49 procent

Huiseigenaren die de betaalde hypotheekrente af kunnen trekken in de hoogste belastingschijf krijgen in 2019 weer minder van de Fiscus terug. In 2018 bedroeg het maximale aftrektarief nog 49,5 procent, in 2019 komt het uit op 49 procent. Jaarlijks zakt het percentage met een halve procentpunt. Vanaf 2020 gaat de afbouw van dit percentage sneller. In 2020 is de betaalde hypotheekrente nog maximaal aftrekbaar tegen 46 procent en in 2021 nog tegen 43 procent. Je zit in de hoogste belastingschijf met het inkomen boven 68.507 euro.

Ook met een lager inkomen krijg je minder terug

De belastingdruk op het inkomen zakt in 2019 in de hogere belastingschijven. Met een bruto inkomen van bijvoorbeeld 50.000 euro, viel je in 2018 met een deel van het inkomen nog in de belastingschijf met een percentage van 40,85 procent. In 2019 zakt het percentage naar 38,10. Hierdoor krijg je minder van de betaalde hypotheekrente terug van de Belastingdienst. Procentueel is het een klein verschil, maar in euro’s kan het een groot verschil zijn.

De WOZ-waarde stijgt en het eigenwoningforfait daalt

Het eigenwoningforfait zakt voor de meest huiseigenaren van 0,7 procent in 2018, naar 0,65 procent in 2019. Dat is mooi, want hierdoor krijg je een lagere bijtelling op het inkomen. Maar helaas is dat maar een deel van het verhaal. Deze bijtelling wordt berekend door dit percentage te nemen van de WOZ-waarde. Deze stijgt, dus ondanks het lagere percentage kan het jou toch meer kosten in 2019.

Stel, jouw huis had in 2018 een WOZ-waarde van 200.000 euro. Het eigenwoningforfait (bijtelling) bedroeg: 0,7 procent van 200.000 euro = 1.400 euro.

In 2019 bedraagt de WOZ-waarde 220.000. Het eigenwoningforfait komt uit op: 0,65 procent van 220.000 euro = 1.430 euro.

Lagere hypotheekrente door een hogere waarde?

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren gemiddeld gestegen. Dit, eventueel in combinatie met het aflossen op de hypotheek, kan ervoor zorgen dat je recht hebt op een lagere hypotheekrente. Want de bank berekent de hypotheekrente op basis van de verhouding  hypotheekschuld / woningwaarde. Hoe beter die verhouding is, hoe minder risico de bank loopt bij een eventuele openbare verkoop. Met als gevolg, dat er in sommige gevallen ook minder hypotheekrente verschuldigd zal zijn. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens